注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

安养精舍——大众同登九品!

http://mingxi7575.51.com

 
 
 

日志

 
 
关于我

快乐的人生需要正确的人生目标,如幻的扮演自己的角色,寻找内心的宁静,让一切都变得美好。

网易考拉推荐

八、佛法聯語  

2007-03-02 17:44:37|  分类: 佛教学习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

八、佛法聯語  

  【五    言】
 1. 樂極紅塵淨

  善深紫氣和


 2. 平日深涵養

  臨時見工夫


 3. 水流原歸海

  月落不離天   


 4. 六道是苦海

  三寶是慈航


 5. 莊嚴三寶地

  接引十方人


 6. 青山原不動

  浮雲任去來


  六   
 7. 心似寒潭止水

  佛如秋月朗天


 8. 此身無立錐地

  我願如恆河沙


 9. 一珠遍入千珠

  千珠悉攝一珠


 10. 石韞玉以山輝

  水含珠而川媚


 11. 現境雖有善惡

  轉變在乎自己


 12. 業力由心轉變

  善根在人栽培


 13. 生來之福有限

  積來之福無窮


 14. 無智空長百歲

  有德不在年高


  七   
 15. 即今休去便休去

  若欲了時無了時


 16. 此身不向今生度

  更待何生度此身


 17. 萬行不如修白業

  一心何苦戀紅塵


 18. 道通天地有形外

  恩遍飛潛異類中


 19. 眼前色相皆成幻

  靜裏乾坤不計春


 20. 世味滋益性分損

  人事便宜天道虧


 21. 滄海納百川不溢

  大鏡含萬象有餘


 22. 慧風掃蕩障雲盡

  淨月孤懸朗中天


 23. 眾生猶如動水月

  見其搖動與性空


 24. 非名山不留仙住

  是真佛只說家常


 25. 天下名山誰是主

  世間福地佛居多


 26. 欲得長壽須放生

  欲得福報須布施


 27. 無欲常教心似水

  有言自覺氣如霜


 28. 心似浮雲無所寄

  事如春夢了無痕


 29. 竹影掃街塵不動

  月穿潭底水無痕


 30. 雁過空中空絕跡

  花含鏡內鏡無心


 31. 正念存舉措得當

  真神定邪鬼莫侵


 32. 道在人弘修在己

  善由我積福由天


 33. 利人時出有益語

  修己常存過改心


 34. 山有玉則草木潤

  泉有龍則水不竭


 35. 龍歸晚洞雲猶濕

  麝過春山草木香


 36. 道心之中有衣食

  衣食之中無道心


 37. 古寺無燈憑月照

  山門不鎖待雲封


 38. 寧坐蒲團凍餓死

  不作人間應付僧


 39. 入門瞻視黃金殿

  進步皈依大法王


 40. 念念不生秋月現

  心心無所覺華圓


 41. 與幽人語自生悟

  得靜者相能永年


 42. 一燈能除千年暗

  一慧能破萬年愚


  八   
 43. 七佛以來猶為蟻子

  八萬劫後始脫鴿身


 44. 皓月麗天川川俱現

  水銀墮地顆顆皆圓


 45. 覺後方知塵緣自累

  修來始證色相皆空


 46. 生死本是互為因果

  唯其善生方能善死


 47. 諸餘罪中殺業最重

  諸功德中放生第一


 48. 目翳除則空華陡滅

  心障撤則妄業全消


 49. 昏散者凡夫之病根

  腥寂者對病之良藥


 50. 愧無自利利他之力

  頗有己立立人之心


  九   
 51. 在什麼地位說什麼話

  當一天和尚撞一天鐘


 52. 我佛尚割身肉以貸鴿   

  佛子應捨幻財以贖命


  十   
 53. 對境安心清淨之體小露

  止觀成熟真如之理森然


 54. 敬三寶受三皈福如江海

  念一聲再一拜罪滅河沙


 55. 不變隨緣十界升沉迥異

  隨緣不變一心體用無殊


 56. 公心若比私心何事不辦

  道念若同情念成佛多時


 57. 識體輪迴六趣無非父母

  生死變易三界孰辨怨親


 58. 非色非空歷十界而無異

  不生不滅盡三際而常然


  十一   
 59. 暮鼓晨鐘驚醒俗塵名利客

  經聲佛號喚回苦海夢中人


 60. 驚奇喜異者終無遠大之識

  苦節獨行者要有恒久之操


 61. 菩提無樹無我無人觀自在

  明鏡非台非空非色見如來


 62. 淨土清幽一塵不到菩提地

  禪心穩定萬念俱空般若門


 63. 窮諸玄辯若一毫置於太虛

  竭世樞機似一滴投於巨壑


 64. 年水吐九龍離垢離塵不待浴

  蓮生七步指天指地獨稱尊


 65. 世相無常觀化四門原是苦

  靈光獨耀周行七步自稱尊


 66. 舉步向前到得此間良不易

  回頭趁早須知好夢本來空


 67. 十世古今始終不離於當念

  無邊剎土自他不隔於毫端


  十二   
 68. 父母未生以前原無男女之相

  四大分散以後唯有靈知之心


 69. 聽靜夜之鐘聲喚醒夢中之夢

  觀澄潭之月影窺見身外之身


 70. 善談心性者必不棄離於因果

  深信因果者終必大明夫心性


  十三   
 71. 入道場而隨喜則修行之念勃興

  登丘墓而徘徊則名利之心頓盡


  十四   
 72.  山色水色曠野色雲霞色見同未見

  風聲水聲松濤聲奇鳥聲聞而不聞


 73. 信因果者其心常畏畏則不敢作惡

  不信因果其心常蕩蕩則無所忌憚


  十五   
 74. 繩鋸木斷水滴石穿學道者須要努力

  水到渠成瓜熟蒂落得道者一任天機


 75. 一杯水便具四海水味世法不必盡嘗

  千江月總是一輪月光心殊宜常獨朗


  十七   
 76. 法界不思議耀古騰今於一毫端現寶王剎

  世間真調御隨機逗教坐微塵裏轉大法輪


  十八   
 77. 一時勸人以口百世勸人以書功德悉皆無量   

  五戒可保人身十善可升天界因果決定不昧


  【二十   
 78. 在聖不增在凡不減妄心歇則真心    豈可隨俗浮沉

  遇父言慈遇子言孝佛法不外世法    正應代佛宣化


  【廿一   
 79. 從五更枕席上參看心體氣未動心未萌才見本來面目   

  向三時飲食中暗練世味濃不歡淡不厭方為切實工夫


  卅二   
 80. 一時一日一月一年流光易度

  幻形匪堅凡心未盡聖果未圓

  可驚可怖可悲可憐

  一瓦一椽一粥一飯檀信脂膏

  仁人血汗爾戒不持爾事不辦

  可懼可憂可嗟可歎

  评论这张
 
阅读(373)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018